Farské oznamy

Od štvrtka 15. októbra 2020 vstupuje do platnosti nariadenie, že sv. omše sa môže zúčastniť 6 ľudí, vrátane kňaza. Sv. omše sa môžu zúčastniť iba tí, ktorých úmysel sa v ten deň a hodinu slúži. Kostol sa otvára 15 min. pred začiatkom sv. omše a zatvára sa hneď na začiatku slávenia sv. omše.

Katedrála je otvorená každý deň od 15.00 do 17.30 hod na individuálnu modlitbu. Maximálny čas v katedrále je 15min. (Hygienické dôvody) Prosíme o dodržanie tohto času.

Otcovia biskupi udeľujú dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok 29. nedeľa v roku A

Príprava na sviatosti

Stretnutie prvoprijímajúcich z dôvodu pandémie NEBUDE!!!

Bohoslužby a spovedná služba

Poriadok sv. omší cez týždeň:

pondelok: 7:00 a 18:00
utorok: 18:00
streda: 7:00 a 18:00
štvrtok: 18:00
piatok: 18:00
sobota: 7:00
nedeľa: 9:00, 10:30 a 18:00

Sv. omše na prikázané sviatky sú vopred oznamované.

Pontifikálne sv. omše sú vopred oznamované.

Advent:

pondelok – sobota: 6:00
večerné sv. omše: v nezmenenom čase

Vysluhovanie sviatosti zmierenia:

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje po dohovore s kňazom

Úradné hodiny farského úradu

pondelok, streda a piatok: 16:30 – 17:30

Lektorský kurz 

Duchovná služba v rezortoch

  • Ministerstva obrany SR
  • Ministerstva vnútra SR
  • Ministerstva spravodlivosti SR
  • pre príslušníkov, zamestnancov a ich rodiny

Užitočné linky:

logo
Ordinariát
OS a OZ SR

logoKonferencia
biskupov SR

logoTelevízia
LUX

logoRádio
Lumen

logoRádio
Mária

logo
Breviár
(android)

logo
Zamyslenia
(android)

logo
Lekcionár
(android)

logo
Misál
(android)