Farské oznamy

Z dôvodu vyhlásenia zákazu vychádzania,
budú sv. omše od soboty 24. 10. do nedele 1. 11.
slávené súkromne bez účasti veriacich.
Úmysly sv. omší budú odslúžené tak, ako boli nahlásené.
Katedrála bude otvorená na individuálnu modlitbu, ale iba vestibul (sv. prijímanie sa nepodáva).

Otcovia biskupi udeľujú dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. 

30. nedeľa v roku A.1

Príprava na sviatosti

Z dôvodu pandémie bude príprava na 1. sv. prijímanie a birmovku individuálna.
V lište vyššie vznikli nové záložky s potrebnými informáciami.

Bohoslužby a spovedná služba

Poriadok sv. omší cez týždeň:

pondelok: 7:00 a 18:00
utorok: 18:00
streda: 7:00 a 18:00
štvrtok: 18:00
piatok: 18:00
sobota: 7:00
nedeľa: 9:00, 10:30 a 18:00

Sv. omše na prikázané sviatky sú vopred oznamované.

Pontifikálne sv. omše sú vopred oznamované.

Advent:

pondelok – sobota: 6:00
večerné sv. omše: v nezmenenom čase

Vysluhovanie sviatosti zmierenia:

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje po dohovore s kňazom

Úradné hodiny farského úradu

pondelok, streda a piatok: 16:30 – 17:30

Lektorský kurz 

Komentáre k čítaniam 30.nedele v cezročnom období

1. časť:

2. časť:

Duchovná služba v rezortoch

  • Ministerstva obrany SR
  • Ministerstva vnútra SR
  • Ministerstva spravodlivosti SR
  • pre príslušníkov, zamestnancov a ich rodiny

Užitočné linky:

logo
Ordinariát
OS a OZ SR

logoKonferencia
biskupov SR

logoTelevízia
LUX

logoRádio
Lumen

logoRádio
Mária

logo
Breviár
(android)

logo
Zamyslenia
(android)

logo
Lekcionár
(android)

logo
Misál
(android)