Príprava na sviatosti

Najbližšie stretnutie birmovancov bude v utorok 11.05.2021 o 18:40.

Pomôžme nášmu kňazovi Petrovi Dzijakovi

Mjr. Mgr. Peter Dzijak už 18 rokov plní svoje poslanie vojenského duchovného. 10 rokov pôsobil ako vojenský kaplán na Vrtuľníkovom krídle v Prešove a od roku 2013 je riaditeľom kancelárie Ordinariátu OS a OZ SR. Počas svojej služby vojenského duchovného pôsobil v zahraničných misiách v Iraku a 2x v Afganistane.

26.3.2021 následkom náhlej cievnej príhody upadol do bezvedomia. Vďaka rozvážnemu konaniu kolegu, ktorý bol v tom čase nablízku, ako aj rýchlej reakcii zdravotníckych záchranárov mu bola poskytnutá prvotná pomoc, ktorá pokračovala operáciou na neurochirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava – Kramáre. Včasným a vysoko profesionálnym prístupom mu lekári zachránili život. Po troch týždňoch umelého spánku ho lekári prešovskej nemocnice prebrali k životu. Pre návrat do plnohodnotného života okrem jeho osobného úsilia a Božej pomoci je však potrebná aj naša pomoc. Vďaka nej by sa mu dostala dlhodobá odborná rehabilitačná podpora v podobe pobytov v špičkových zariadeniach i zakúpenie pomôcok potrebných na rehabilitáciu, pretože zďaleka nie všetko bude môcť byť v rámci jeho očakávanej dlhodobej rekonvalescencie kryté z poistenia.

Peter má len mamku, súrodencov nemá, ale jeho rodinou sme aj my. Jeho poslaním bolo pomáhať, teraz potrebuje pomôcť on.

Pomôcť môžeme na číslo účtu: SK07 7500 0000 0040 2897 8340
variabilný symbol: 0001

Ďakujeme v mene vojenskej podpornej nadácie a Ordinariátu OS a OZ SR.

Bohoslužby a spovedná služba

Poriadok sv. omší cez týždeň:

pondelok: 7:00 a 18:00
utorok: 18:00
streda: 7:00 a 18:00
štvrtok: 18:00
piatok: 18:00
sobota: 7:00
nedeľa: 7:00*, 9:00, 10:30, 12:00* a 18:00

* mimoriadna sv. omša počas pandémie COVID-19

Sv. omše na prikázané sviatky sú vopred oznamované.

Pontifikálne sv. omše sú vopred oznamované.

Advent:

pondelok – sobota: 6:00
večerné sv. omše: v nezmenenom čase

Vysluhovanie sviatosti zmierenia:

pondelok – piatok: 17:30 – 17:55

Úradné hodiny farského úradu

pondelok, streda a piatok: 16:30 – 17:30

Duchovná služba v rezortoch

  • Ministerstva obrany SR
  • Ministerstva vnútra SR
  • Ministerstva spravodlivosti SR
  • pre príslušníkov, zamestnancov a ich rodiny

Užitočné linky:

logo
Ordinariát
OS a OZ SR

logoKonferencia
biskupov SR

logoTelevízia
LUX

logoRádio
Lumen

logoRádio
Mária

logo
Breviár
(android)

logo
Zamyslenia
(android)

logo
Lekcionár
(android)

logo
Misál
(android)

logo
Misál
(iOS)