Katedrála sv. Šebastiána

Ordinariátu OS a OZ SR

Farnosť sv. Jozefa

adresa:  Pekná cesta 9789/2B, 831 54 Bratislava
telefón:

   +421 911 368 452 správca farnosti

   +421 903 173 678 kaplán

   +421 910 559 772 matrikárka

mail:  katedrala.sebastian@gmail.com
správca katedrály – farár:  ICDr. Mgr. Jozef Slivoň, SDB

kaplán:

kostolníčka:

matrikárka:

 

 Mgr. Stanislav Haburčák, SDB

 Ing. Emília Polakovičová

 ICDr. Mgr. Terézia Valúšková

 

   
katedrálny organista: Jozef Noga

Úradné hodiny farského úradu:

pondelok, streda:16:00 – 17:30

Duchovná služba v rezortoch

  • Ministerstva obrany SR
  • Ministerstva vnútra SR
  • Ministerstva spravodlivosti SR
  • pre príslušníkov, zamestnancov a ich rodiny