Verejné obstarávanie – uskutočnené projekty

Dodávka zvonkohry pre Katedrálu sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňany

Detaily zákazky:
Dátum vytvorenia: 17.04.2014, 00:00
Dátum poslednej aktualizácie: 15.08.2014, 14:50
CPV zákazky:
 • 44423100 – Zvony
NUTS zákazky:
 • SK010 – Bratislavský kraj
Druh zákazky:
Druh postupu:
Kritériá vyhodnocovania:
Spolufinancovanie z fondov EÚ:
 • nie
Obrana/bezpečnosť:
 • nie
Dokumenty zákazky:

Nadstavba pastoračného centra pri katedrále sv. Šebastiána – dokončenie

Detaily zákazky:
Dátum vytvorenia: 20.2.2014, 00:00
Dátum poslednej aktualizácie: 22.5.2014, 12:13
CPV zákazky:
 • 45212360 – Stavebné práce na cirkevných budovách
 • 45262800 – Práce na dostavbe budov
 • 45262300 – Betonárske práce
 • 45262500 – Murovanie a murárske práce
 • 45310000 – Elektroinštalačné práce
 • 45331100 – Inštalovanie ústredného kúrenia
 • 45400000 – Kompletizačné (dokončovacie) práce
 • 45421130 – Montáž dverí a okien
 • 45332200 – Práca na vodovodnom domovom potrubí
 • 45332400 – Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva
 • 45430000 – Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
 • 45442100 – Maliarske a natieračské práce
 • 45331220 – Inštalovanie klimatizácie
 • 45421153 – Montáž vstavaného nábytku
NUTS zákazky:
 • SK010 – Bratislavský kraj
Druh zákazky:
 • Stavebné práce
 • Druh postupu:
  Kritériá vyhodnocovania:
  Spolufinancovanie z fondov EÚ:
  • nie
  Obrana/bezpečnosť:
  • nie
  Dokumenty zákazky:
  Názov dokumentu Zverejnenie 
  UNIPRASTAV, s.r.o. 
  Ponuky uchádzačov
  22.05.2014
  Informácia o uzavretí zmluvy 
  Iný dokument k zákazke
  21.05.2014
  SIDUN, s.r.o. 
  Ponuky uchádzačov
  21.05.2014
  BP BAU, s.r.o. 
  Ponuky uchádzačov
  21.05.2014
  KROVBAV, s.r.o. 
  Ponuky uchádzačov
  21.05.2014
  HOLLSTAV, s.r.o. 
  Ponuky uchádzačov
  21.05.2014
  JAMTES PLUS, s.r.o. 
  Ponuky uchádzačov
  21.05.2014
  Zmluva o dielo 
  Zmluva
  21.05.2014
  Informácia podľa § 41, ods. 1 – otváranie kritériá 
  Iný dokument k zákazke
  20.05.2014
  Informácia podľa § 41, ods. 1 – otváranie ostatné 
  Iný dokument k zákazke
  20.05.2014
  Výzva na predkladanie ponúk (Podlimitné zákazky) 
  Iný dokument k zákazke
  20.05.2014
  Súťažné podklady 20.05.2014
  Zápisnica o vyhodnotení ponúk 20.05.2014
  Zápisnica z otvárania ponúk 20.05.2014
  Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20.05.2014
  Správa o zákazke 19.05.2014
  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29.04.2014
  Výzva na predkladanie ponúk 2343-WYP/2014 20.02.2014