Verejné obstarávanie – organ

Predmet zákazky: Organ pre ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky

Detaily zákazky:
Dátum vytvorenia: 16.07.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 17.05.2016
CPV zákazky:
Hlavný predmet: Hlavný slovník: 37111300-4 Organy
  Doplnkový slovník: 3CB16-9 Mechanický a elektrický
    DA12-7 Interiérový/vnútorný
    FG25-4 Pre historicky alebo architektonicky mimoriadne zaujímavé budovy alebo tovary 
NUTS zákazky:
  • SK010 – Bratislavský kraj
Druh zákazky:
  • Tovary
Druh postupu:
  • Súťažný dialóg
Kritériá vyhodnocovania:
1. Dispozičné a hudobné riešenie 50% 0,50
  (dispozícia, menzúry, počet registrov, počet manuálov, pomer medzi labiálnymi a jazýčkovými registrami)    
2. Technické riešenie 30% 0,30
  (vzdušníce, registrové traktúry, tónová traktúra, rozvody vzduchu, prepojenie hracieho organu s hracím stolom, umiestnenie hracieho stola, vnútorné technické usporiadanie stola, mechy, umiestnenie mechov, zásobovanie vzduchom, umiestnenie a veľkosť organu, spotreba energií, materiál píšťal, výtvarné riešenie)    
3. Cena v eurách s DPH 20% 0,20
Spolufinancovanie z fondov EÚ:
  • nie
Obrana/bezpečnosť:
  • nie
Dokumenty ZÁKAZKY:
Anton Škrabl s.p.   Ponuky uchádzačov   17.06.2016 detaily
Rieger-Orgelbau GmbH   Ponuky uchádzačov   17.06.2016 detaily
Orgelbau Eisenbarth GmbH   Iný dokument k zákazke   17.06.2016 detaily
Zmluva o dielo bez príloh v slovenskom a nemeckom jazyku 16.06.2016
Zmluva o dielo – prílohy v slovenskom a nemeckom jazyku 16.06.2016
Informácia podľa § 41. ods.1. – verejné otváranie konečných ponúk  
Iný dokument k zákazke 16.02.2016
Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk – neúspešný uchádzač – Organarstvo Anton Škrabl s.p.  
Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk 21.04.2016
Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk – neúspešný uchádzač – Orgelbau Einsebarth GmbH  
Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk 21.04.2016
Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk – úspešný uchádzač – Rieger Orgelbau GmbH  
Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk 21.04.2016
Súťažné podklady na predloženie konečnej ponuky v nemeckom jazyku
Súťažné podklady 11.02.2016
Informatívny dokument v nemeckom jazyku
Iný dokument k zákazke 20.07.2015
Zápisnica o vyhodnotení ponúk bez prílohy v slovenskom jazyku
Zápisnica o vyhodnotení ponúk 23.02.2016
Zápisnica o vyhodnotení ponúk – len príloha – súhrnná tabuľka v nemeckom jazyku
Zápisnica o vyhodnotení ponúk 05.03.2016
Zápisnica z otvárania konečných ponúk v slovenskom a nemeckom jazyku
Zápisnica z otvárania ponúk 23.02.2016
Správa o zákazke v slovenskom jazyku 17.06.2016
detaily
Prehľad všetkých oznámení zverejnených k tejto zákazke v OJS
Iný dokument k zákazke 17.06.2016
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania v nemeckom jazyku
Iný dokument k zákazke 17.06.2016
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania v slovenskom jazyku podľa OJS
TED (Tenders electronic daily) 17.06.2016
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v nemeckom jazyku
Iný dokument k zákazke 20.07.2015
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v slovenskom jazyku podľa OJS
TED (Tenders electronic daily) 18.07.2015
Prenesené predbežné oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v slovenskom jazyku podľa OJS
TED (Tenders electronic daily) 27.09.2014
Faktúra:
  • „Tuba militaris“ k nahliadnutiu po kliknutí