Požehnanie nového organu

„Gaudete in Domino semper“, teda: „Ustavične sa radujte v Pánovi!“ Sú slová z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom, aj introit Tretej adventnej nedele, ktorý vyzýva k radosti z blížiaceho sa sviatku Narodenia Pána. Katedrála svätého Šebastiána v Krasňanoch, mala v tento deň o jeden dôvod radosti navyše, keďže sa v nej prvý krát rozozvučal nový organ, ktorý na úvod svätej omše o 10:30 požehnal Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky.

Jedným z dvadsiatich šiestich registrov je takzvaná „tuba militaris“. Tento register je pomerne unikátny a vyznačuje sa tým, že má celkovo najsilnejší zvuk spomedzi všetkých organových registrov. Bol vynájdený v Anglicku, v roku 1825 pánmi William(om) Hill(om) a Henry Willis(om). Tuba militaris sa vyskytuje len asi na stopäťdesiatich organoch sveta.

Otec biskup vo svojej homílii prirovnal organ a jeho píšťaly cez ktoré prechádza vzduch k obrazu Cirkvi, v ktorej pôsobí Duch Svätý: „V organe je množstvo rozličných píšťal – v tomto našom presne tísicpäťstodva – a každá je iná, ani dve nie sú presne rovnaké. Aj my ako kresťania sme boli krstom včlenení do Cirkvi. Na jednej strane vytvárame jedno veľké spoločenstvo, ktoré apoštol Pavol nazýva Kristovým telom. Na druhej strane sme každý originálni. Niet ani jedného človeka, ktorý by bol presne taký istý ako niekto druhý. Každý sme osobou. Osoba je bytosť, ktorá má vzťah, predovšetkým vzťah k druhým osobám, k druhým ľuďom, ale hlavne vzťah k Bohu, ktorý je trojosobný.“

Po obede o 14:00 sa v katedrále uskutočnil inauguračný koncert bratislavského cirkevného konzervatória s programom od slovenského skladateľa Tadeáša Salvu: „Vianočné pastorále“.

Mgr. Gabriel Benka-Rybár