Ustanovili novú farnosť v Bratislave-Krasňanoch

Arcibiskup metropolita Bratislavskej arcidiecézy Stanislav Zvolenský 1. septembra odovzdal do rúk biskupa Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Františka Rábeka listinu o ustanovení samostatnej farnosti pri Katedrále svätého Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch. Doteraz bola mestská časť spolu s katedrálou filiálkou farnosti Bratislava – Rača.
Veriaci novej farnosti prijali túto novinu s veľkou radosťou a ďakujú Bohu za prejavenú milosť. Farníci odovzdávajú do modlitieb správcu novovzniknutej farnosti Petra Hasidla a vyprosujú mu Božie požehnanie. Zároveň Pán Boh odmeň vyslovujú všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení slávnostného priebehu bohoslužby.

Katolícke noviny